Ställningen i Runeligan. (En dyster statistik)

 NR MEDLEM  ST.RUNE  RUNE  BRUNE  DELTAGIT TOT.RÄTT T/D  POÄNG
------------------------------------------------------------------------
 1  JP   0( 5) 4( 9) 0( 3)  10( 41)  25(108) 2.5  181
 2  WW   1( 7) 0( 8) 2( 8)  9( 52)  22(115) 2.4  163
 3  SW   2( 8) 1( 5) 3( 8)  10( 54)  24(115) 2.4  156
 4  TV   1( 5) 1( 5) 1( 4)  9( 33)  23( 82) 2.6  154
 5  MO   3( 9) 0( 7) 1( 6)  9( 51)  17( 94) 1.9  114
 6  BB   0( 7) 2( 5) 3( 10)  8( 48)  10( 74) 1.3  107
 7  RE   3( 7) 2( 11) 0( 5)  6( 40)  16( 82) 2.7  101
 8  LC   0( 1) 0( 1) 0( 2)  1( 6)  1( 5) 1.0   10
 9  SS   0( 3) 0( 1) 0( 6)  1( 22)  3( 41) 3.0   5
------------------------------------------------------------------------
 T/D  = ANTAL RÄTT PER MÖTE
-----------------------------------------------
 TOTALPOÄNGEN BERÄKNAS PÅ FÖLJANDE SÄTT:

 POÄNGEN FÖR ETT ENSKILT MÖTE ÄR:
     RÄTT + RUNE*2 + BRUNE

 DENNA MÖTESPOÄNG AVTAR ÖVER TIDEN TILL ATT BLI
 NOLL EFTER 10 MÖTEN
 DEN TOTALA POÄNGEN BLIR DÅ SUMMAN AV DET SOM
 ÄR KVAR AV MÖTESPOÄNGERNA FÖR DE 10 SENASTE
 MÖTENA * 10. OAVSETT NÄRVARO.

FÖRNEDRANDE KURVOR FÖLJER NEDAN

Lite historik...


Poängtabellen möte för möte
Poängreduceringsmodellen