Organisation

Runes Ölklubb omges av en stödorganisation som bäst illustreras på följande sätt;

Runes Ölklubb

Medlemsskap är på livstid och kan ej överlåtas. Medlem blir man antingen genom arv eller genom rekrytering. (Eftersom medlemsskapet ärvs bildas hela tiden nya generationer av Runes Ölklubb). Antalet medlemmar inom en och samma generation begränsas till 9.999 stycken. Antalet medlemmar i första generationen uppgår f.n. till 9 och i andra generationen till 7.

Rune Family

Omfattar även runemedlemmarnas respektive och (flicke-)barn. En gång per år sammankallas till ett Rune Family-kalas där familjerna tackas av för det gångna året. Rune Familys viktigaste funktion är att stödja medlemmarna, speciellt på söndagarna efter ett möte.

Stiftelsen Runes Vänner

Medlemsskap erhålls via Runes Ölklubb. F.n. ingen årsavgift.

Runestiftelsens Vänner

Stödförening till Stiftelsen Runes Vänner. Öppen för allmänheten.

Dessutom...

Runeordern

Runeordern är den absolut äldsta delen av Runes Ölklubb och har 5000-åriga anor. Endast en del av de aktiva medlemmarna i Runes Ölklubb är också medlemmar i Runeordern. Dock höljs denna ordern av ett sådant dunkel att ingen vet vilka medlemmarna är och mystiken kring Runeordern är så tät att medlemmarna själva inte vet om dom är medlemmar eller inte. Runeordern har möte en gång om året men det är ingen som vet när eller var.

Runes Minneslucksfond

Som aktiv runemedlem betalar man in 300 kronor per månad i minneslucksfonden. Pengarna där används i huvudsak till att finansiera de årligen återkommande Runeresorna.