Rune hälsar välkommen till Hänga Gubbe.

Detta är historien om ett program som för vissa av runemedlemmarna har betytt oerhört mycket för den personliga utvecklingen.

Hänga Gubbe härstammar från den tid då program fick plats på en diskett och det inte behövdes 21 megabyte dll:er för att skriva "Hello World".

Historien börjar på Ericsson där en av runemedlemmarna jobbade i mitten på 80-talet. Där kom han i kontakt med en datormiljö som bestod i HP-UNIX och extremt dumma Facit Twist-terminaler. För att lätta upp arbetsstämningen konstruerades två program som sedan kördes i detta system; Sänka Skepp och Hänga Gubbe. Det sistnämnda nådde sån popularitet att det strax kom en IBM-PC-version. Fortfarande med samma torftiga gränssnitt. Och just denna version kom att orsaka stor munterhet bland runemedlemmar och andra i en Ericsson XT hemma hos programmets skapare.

Mycket tidigt skapades en separat version av programmet vid namn FuskGubbe. Detta program presenterade endast ord på 12 bokstäver eller fler. -"Det blev för svårt annars" tyckte många som inte lyckades pricka in YXA och XYLOFON utan att gubben blev hängd.

Nu, 11 år senare, finns detta legendariska FuskGubbe tillgängligt för allmänheten (med en smärre justering: 8 bokstäver eller fler). Inte att ladda hem, utan som online-applikation; Mycket försiktigt har den gamla källkoden CGI-anpassats för att så långt som möjligt behålla det fantastiska gränssnittet.

Om du nu känner för att hänga några gubbar (eller helst undvika det) så är det bara att stiga på. Dock lämnas inga garantier för programmets stabilitet. Diplom utdelas icke om du lyckas finta programmet eller på annat sätt knäcker gubben.

Mycket nöje och lycka till!